O MNIE

Nazywam się Katarzyna Waligóra, jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, interwentem kryzysowym, pedagogiem, mediatorem figurującym na liście stałych mediatorów sądowych, prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie,

Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii w Katowicach. Swoje doświadczenie zdobyłam w trakcie stażu klinicznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu na Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień Od Środków Psychoaktywnych, w Ośrodku Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży oraz w Stowarzyszeniu Ekwinokcjum.  Pracuję z młodzieżą, dorosłymi i rodzinami przeżywającymi różne trudności. Specjalizuję się w psychoterapii skierowanej do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (np. narkotyków, alkoholu, leków) oraz od czynności (np. uzależnienie od komputera, hazardu). Organizowałam m.in. zajęcia socjoterapeutyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne wśród młodych ludzi. Przez kilka lat pełniłam funkcję asystenta rodziny. Przeprowadziłam wiele szkoleń, warsztatów i treningów dla pracowników oświaty, podopiecznych ośrodków pomocy społecznej, pracowników ochrony, rodziców oraz uczniów o różnej tematyce, głównie z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień od czynności, rozwijania kompetencji psychospołecznych, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, umiejętność motywacji, autoprezentacji, asertywności.

O MNIE

Nazywam się Katarzyna Waligóra, jestem specjalistą psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, interwentem kryzysowympedagogiemmediatorem figurującym na liście stałych mediatorów sądowych, prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie,
O MNIE

Responsive

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin facilisis congue elementum.

High quality photos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin facilisis congue elementum.

Easy Customization

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin facilisis congue elementum.

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ?

MASZ PYTANIA?

NAPISZ