hero background

Interwerencja kryzysowa

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Jest to ograniczona w czasie (kilka sesji w zależności od potrzeb) forma pomocy psychoterapeutycznej skoncentrowana na problemie wywołującym kryzys. Przyczyna kryzysu może być różna np. przeżycie sytuacji traumatycznej takiej jak udział w wypadku samochodowym, doświadczenie śmierci kogoś bliskiego, doznanie gwałtu i przemocy. Nadrzędnym celem interwencji kryzysowej jest udzielenie wsparcia emocjonalnego, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, redukcja lęku, zapewnienie równowagi emocjonalnej oraz zapobieganie dalszemu pogłębianiu się sytuacji wywołującej kryzys.