hero background

O mnie

O MNIE

Nazywam się Katarzyna Waligóra, jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, interwentem kryzysowym, pedagogiem, mediatorem figurującym na liście stałych mediatorów sądowych, prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii w Katowicach. Swoje doświadczenie zdobyłam w trakcie stażu klinicznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu na Dziennym Oddziale Terapii Uzależnień Od Środków Psychoaktywnych, w Ośrodku Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży oraz w Stowarzyszeniu Ekwinokcjum. Pracuję z młodzieżą, dorosłymi i rodzinami z różnymi trudnościami. Specjalizuję się w psychoterapii skierowanej do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (np. narkotyków, alkoholu, leków) oraz od czynności (np. uzależnienie od komputera, hazardu). Organizowałam m.in. zajęcia socjoterapeutyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne wśród młodych ludzi. Przez kilka lat pełniłam funkcję asystenta rodziny. Przeprowadziłam wiele szkoleń, warsztatów i treningów dla pracowników oświaty, podopiecznych ośrodków pomocy społecznej, pracowników ochrony, rodziców oraz uczniów o różnej tematyce, głównie z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień od czynności, rozwijania kompetencji psychospołecznych, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, umiejętność motywacji, autoprezentacji, asertywności.