hero background

Polski Program Wilderness & Adventure THERAPY

Polski Program Wilderness & Adventure THERAPY

Przez wiele lat doświadczeń pracy z młodzieżą, wspólnie z grupą osób pracujących przy pomocy tej metody, wyselekcjonowaliśmy techniki i narzędzia skuteczne i atrakcyjne do pracy z osobami w okresie dorastania.

Nasze alternatywne podejście do pracy z młodzieżą opiera się na modelu pracy w duchu dialogu motywującego, z uwzględnieniem terapii poznawczo – behawioralnej oraz Wilderness i Adventure Therapy. Przez połączenie tych modeli stworzyliśmy nowatorski i unikalny system podejścia do problematyki okresu dorastania i problemów z tym związanych.

Jest to metoda oddziaływania za pomocą kontaktu z dziką przyrodą.

Terapia dzikiej przyrody (Wilderness Therapy), „terapia poprzez dziką przyrodę”, a głównym narzędziem terapeutycznym jest tu nieokiełznana natura, outdoor, behawioralna opieka zdrowotna na zewnątrz, jest oparta na przygodzie, modyfikująca zachowanie i rozwój interpersonalny, łącząc edukację empiryczną, terapię indywidualną i grupową w środowisku dzikiej przyrody.

Terapia przygody bazuje głównie na oddziaływaniach poprzez grupę, kiedy to w sytuacjach kontaktu z naturą następuje wyrwanie się z kontekstu problemowego. Wykorzystując ten dystans za pomocą metafor, precyzowane są cele, wyciągane zasoby i budowane rozwiązania terapeutyczne. Metoda ta pozwala w znacznym stopniu przyspieszyć proces zmian i tym samym skrócić czas terapii.

Metoda ta opiera się przede wszystkim na wsparciu młodych osób w poszukiwaniu własnej tożsamości, w podejmowaniu życiowych decyzji, a dodatkowym walorem jest nieustanny kontakt z naturą. Zakłada ona, że pewien czas spędzony z dala od cywilizacji, w dzikiej naturze i przy wsparciu odpowiednich aktywności oraz obecności terapeutów pomaga uczestnikom odnaleźć i nakreślić swoje wartości, cele, rozjaśnia wątpliwości. Mając tak ogromny zasób w postaci idealnych warunków przyrodniczych WT pozwala na przeżycie  prawdziwej przygody, a dodatkowo ułatwia poznanie siebie. Metoda sprawdza się w pracy z młodzieżą i całymi rodzinami.

Doświadczenie w Wilderness:

Uczestniczyłam jako trener w kilkudniowych turnusach Wilderness Therapy (WT) z młodzieżą nadużywającą i uzależnioną od substancji psychoaktywnych, zorganizowaliśmy również jednodniowe wyprawy dla rodzin i warsztaty w nurcie WT dla młodzieży szkolnej.

Uczestniczyłam w Pierwszej konferencji dotyczącej tej metody, organizowanej przez Stowarzyszenie Mierz Wysoko z Warszawy i Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu oraz warsztatach Wilderness Therapy. W praktyczny sposób zgłębiłam główne narzędzia wykorzystywane w tej metodzie oraz omawialiśmy specyfikę pracy z grupą młodzieży w dziczy. To był czas gdy mogliśmy dzielić się naszymi doświadczeniami, zapoznać się z przeprowadzonymi przez organizatorów badaniami i wnioskami jakie z nich płyną, a przede wszystkim po raz kolejny mogłam „poczuć” na własnej skórze, czym jest Wilderness Therapy.