hero background

Psychoterapia uzależnień

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ

Porada lub wizyta diagnostyczna proces diagnostyczny może wymagać́ od 1 do 3 porad diagnostycznych u 1 klienta) – czas trwania 45 minut

Konsultacja jest pierwszym kontaktem z terapeutą, który za pomocą rozmowy i wywiadu rozpoznaje doświadczane trudności oraz dobiera najbardziej odpowiednią, dostosowaną do problemu formę pomocy. Korzystając z konsultacji istnieje możliwość uzyskania pełnej informacji, jakie działania należy podjąć, aby skutecznie poradzić sobie z problemem. Spotkanie konsultacyjne stanowi punkt wyjścia do dalszej pomocy. Psychoterapeuta uzależnień stara się wyjaśnić naturę zgłaszanych trudności i w zależności od nich proponuje dalszy kierunek leczenia.

Zachowania nałogowe cechują się nadmiernym skupianiem uwagi na sobie, przez co zaburzają myślenie, sferę emocjonalną i wolę uwikłanej w nie osoby. Mogą prowadzić do głębszych zaburzeń i wymagają fachowego podejścia oraz leczenia, w celu zastąpienia zachowań nałogowych zdrowymi nawykami.

Sesja psychoterapii indywidualnej 50 minut zazwyczaj raz w tygodniu. Po identyfikacji objawów następuje praca nad zmianą zachowań nałogowych na zachowania korzystne dla klienta.

Leczenie uzależnień obejmuje kompleksową pomoc. Zachęcam swoich klientów do skorzystania z pomocy psychiatry, uwzględniając ich potrzeby proponuję specjalistyczną pomoc psychoterapeutyczną. W zakres pomocy osobie uzależnionej wchodzi profesjonalna diagnostyka, leczenie, a także wsparcie dla rodziny osób uzależnionych. Dzięki niej osoba przezwyciężająca swoje uzależnienie uzyskuje możliwość odzyskania: harmonii życia, zdolności do samodzielnego decydowania o swojej przyszłości, ale przede wszystkim nową i lepszą jakość życia.